Despre e-România
Despre e-România

PORTALUL e-ROMÂNIA

Portalul Democrației Participative

Portalul e-România prin tehnologia utilizată și soluția complexă de arhitectură implementată este o platformă de referință națională, argumentat de faptul că:

1.   Portalul e-România oferă 39 de funcționalități principale și 101 funcționalități derivate.

2.   Portalul e-România oferă administrației publice,  în premieră în România, o platformă profesională de dezvoltare cu mecanisme de replicare și multiplicare dinamică a componentelor existente (de ex.: portaluri, site-uri de prezentare, taxonomii, articole de conținut) care asigură scalabilitatea, flexibilitatea și extensibilitatea soluției.

3.  Îmbunătățește procesul de comunicare, dintre cetățeni și autoritățile publice prin intermediul platformei - Forumul Democrației Participative. Se asigură un spațiu transparent pentru dezbateri publice ale celor mai importante teme și inițiative din domeniile socio-economice ale societății românești, permițând în același timp evaluarea opiniilor exprimate în timp real. Forumul Democrației Participative contribuie la creșterea rolului cetățeanului în actul decizional, factor determinant pentru o bună guvernare. Forumul Democrației Participative este destinat dezbaterilor publice pe teme cu subiecte strict legate de domeniile funcționale ale portalului e-România: Administrație, Comunitate, Economie, Educație și Cultură, Sănătate și Protecție, Turism și Timp Liber. Această funcționalitate pusă la dispoziția instituțiilor publice duce la creșterea calității procesului de transparență decizională.

4.  Pune la dispoziție gratuit pentru instituțiile publice o platformă performantă pentru managementul proiectelor administrației publice. Cu ajutorul acestei platforme factorii decizionali pot monitoriza în timp real stadiul de implementare al proiectelor. Cetățenii pot avea acces la aceste informații prin intermediul funcționalității “Stadiu de Implementare Proiecte”.

5.  Pune la dispoziție gratuit, în premieră pentru instituțiile publice, o platformă performantă de Business Intelligence (B.I. și Data Warehouse), care va ajuta factorii decizionali (ministerele care sunt responsabile cu crearea politicilor de dezvoltare) să genereze analize și prognoze rezultate pe baza datelor actualizate permanent în sistem. În acest mod, se realizează îmbunătățirea și optimizarea performanței actului decizional.

6.  Pune la dispoziție gratuit, în premieră pentru instituțiile publice, o platformă performantă de Business Process Management (B.P.M.), care oferă capacitatea de a dezvolta fluxuri de procese, utile în activitatea zilnică a autorităților publice în măsura în care respectivele autorități și-au definit și implementat astfel de fluxuri operaționale. Spre exemplu, se pot monitoriza procese specifice instituțiilor respective: semnare contracte, achiziții produse și servicii, procese cu specific de resurse umane, etc.

7.   Platforma e-România conține, suplimentar față de prevederile contractuale, interfețe de conectare la bazele de date aparținând administrației publice, acestea urmând să fie dezvoltate în colaborare cu instituțiile abilitate.

8.   Funcționalitățile platformei e-România sunt structurate pe următoarele arii de interes:

A.    Informarea cetățeanului

B.    Colaborare între cetățean și autoritatea publică

C.    Colaborare între autoritățile publice

D.    Aspecte administrative și de securitate a informației

A.       Informarea cetățeanului

1)  PORTAL DE INFORMAȚII – la momentul lansării, portalul conține informații despre toate unitățile administrativ-teritoriale din România (3.188 de localități), incluzând peste 24.000 de poze, 150.000 de articole și peste 60.000 de pagini de text, puse la dispoziție de furnizor din surse proprii și surse deschise. Informațiile cuprinse în acest portal la momentul lansării reprezintă, din punctul de vedere al conceptului de dezvoltare de perspectivă, doar punctul de plecare, informațiile urmând a fi actualizate și diversificate în viitor direct de către autoritățile publice și comunitățile locale, pentru a reflecta cât mai corect și operativ atât specificitatea zonei geografice cât și activitățile proprii, și care vor fi responsabile pentru conținut de la momentul lansării.

2)  INFORMAȚIE STRUCTURATĂ PE DOMENII DE INTERES - toate informațiile au fost profilate și structurate utilizând taxonomii și metadate pe principalele domenii socio-economice (administrație, comunitate, economie, educație și cultură, sănătate și protecție socială, turism și timp liber), astfel încât se poate ajunge în mod direct în zona de interes a utilizatorului. Aceste domenii sunt aferente fiecărei comunități locale (localități) în parte.

3)  EDITARE CONȚINUT - Capabilități de creare, publicare, actualizarea informațiilor relevante privind toate localitățile din România, din diverse domenii de activitate (scurt istoric, autoritățile locale, obiective turistice, caracteristici geografice, obiceiuri și tradiții, etc.) utilizând mecanisme specifice platformei de management de conținut, baze de date relaționale și API-uri de programare.

4)  INTEGRAREA INFORMAȚIEI DIN MAI MULTE SURSE – soluția integrează informații stocate în baza de date, sistemul de management de conținut, feed-uri RSS și pagini web de pe alte portaluri fără ca utilizatorul să cunoască locația fizică a informației publicate. Paginile sunt compuse în mod dinamic, profilate cu metadate și afisate în portal. Pentru utilizator este transparentă localizarea fizică a informațiilor care alcătuiesc conținutul unei pagini. 

5)  NAVIGARE INTUITIVĂ - posibilitatea selectării nivelului geografic național, județean, local și domeniului de activitate (administrație, comunitate, economie, mediul de afaceri, educație și cultură, sănătate și protecție, turism și timp liber) în vederea afișării informațiilor relevante.

6)  MOTOR DE CĂUTARE PERFORMANT - portalul conține un motor de căutare eficient, integrat în fiecare pagină din portal care permite utilizatorului atât căutări simple cât și avansate, fie în cadrul portalului sau în multiple alte site-uri de interes, având în vedere că există și posibilitatea de a adăuga la căutare și alte pagini web (de ex. www.gov.ro, www.msinf.ro)

                                           i.        serverul de căutare permite definirea de colecții de căutare pe surse de date externe, respectiv alte site-uri web,

                                              ii.        posibilitatea de a regăsi informații publicate în portalul eRomania sau în alte site-urile externe, utilizând cuvinte cheie și fraze,

                                     iii.        interogarea informației după criterii de căutare multiple (județe, localități, domenii, subdomenii, metadate) și afișarea listei de articole care îndeplinesc criteriile respective (în titlu, conținut, metadate asociate).

7)   PUNCT UNIC DE ACCES - portalul reprezintă un punct unic de acces la informațiile și cunoștințele create, administrate și actualizate atât de administrația publică locală cât și de cea centrală, în principal cele legate de profilul de activitate specific al acestora.

8) CONȚINUT ACTUALIZAT ȘI VALIDAT DIRECT DE AUTORITĂȚI - imediat după momentul lansării/publicării portalului, conținutul informațional va fi gestionat, actualizat și publicat direct de către autoritățile publice. Fiecare instituție are posibilitatea de a-și desemna unul sau mai mulți reprezentanți, care vor avea credențialele necesare pentru a publica în portal informații în numele instituției respective.

9)   CONȚINUT PERSONALIZAT PE PROFILE DE UTILIZATORI - informațiile sunt structurate și personalizate pentru diverse profile de utilizatori (de ex. persoane juridice, investitori, persoane fizice, elevi, pensionari, turiști). Astfel, fiecare articol are asociat un sistem de evaluare a relevanței informației, pe o scară de la 1 la 5, prin care autorul respectivului articol îi poate asocia un public - țintă din cele menționate mai sus.

10)  INTEGRARE CU HĂRȚI INTERACTIVE - integrarea de hărți interactive, cu reprezentarea pe hartă a principalelor obiective pentru care s-au înregistrat coordonatele geografice. Autorii de articol își pot eventual evidenția, în cadrul acestor hărți interactive și anumite puncte de interes pe care le consideră importante pentru localitatea respectivă.

11)   NOTIFICARE INFORMĂRI - diseminarea rapidă a informației și a cunoștințelor către cetățeni, mediul de afaceri și instituții publice printr-un sistem de tip RSS integrat în portal.

12)   MOBILITATE - acces rapid de pe stații de lucru, laptop-uri, tablete, telefoane mobile conectate la Internet.

13)   INTERFAȚĂ CUSTOMIZABILĂ - portalul are integrate facilități de customizare avansate (modificare mărimi font, selectare prezentare grid / listă, schimbare culoare template, etc.).

14)  MANAGEMENTUL CONȚINUTULUI DIGITAL ȘI MANAGEMENTUL CUNOȘTINȚELOR

                                              i.        Soluția conține un depozit de informație structurată și nestructurată stocată în baza de date și Lotus WCM,

                                             ii.        Informația este creată și gestionată cu ajutorul unui editor de conținut avansat care permite atașarea de metadate la conținut și profilarea acestuia cu dimensiunea geografică și funcțională (domenii, subdomenii),

                                            iii.        Managementul centralizat al metadatelor,

                                            iv.        Soluția poate asigura managementul versiunilor de conținut,

                                         v.        Informația este profilată cu elemente de taxonomie (geografică și funcțională) care permit navigarea rapidă în portal și asigură regăsirea informației după criterii multiple și metadate,

                                            vi.        Accesul la informație se realizează numai prin interfața portalului care furnizează secțiuni destinate utilizatorilor care doresc să vizualizeze și să interogheze conținutul.

                                             vii.        Facilități web 2.0

                  -  Adăugarea de tag-uri articolelor de conținut pentru a îmbunătăți rezultatele căutărilor, furnizând un nivel superior de relevanță rezultatelor căutării,

                 -  Adăugarea de comentarii privind articolele din portal de către utilizatorii autentificați,

                  -  Feed-uri RSS,

                  -  Mecanism captcha pentru auto-înrolare, comentarii, salvare contribuție conținut,

                  -  Help contextual ce asistă utilizatorul în corecta operare a sistemului,

                  -  Mijloace de moderare a informației pentru forum și comentarii,

                  -  Mijloace de prevenire a transmiterii unor mesaje care să contravină legii. 

B.       Colaborare între cetățean și autoritatea publică

15)  FORUMUL DEMOCRAȚIEI PARTICIPATIVE - Se asigură un spațiu transparent pentru dezbateri publice ale celor mai importante teme și inițiative din domeniile socio-economice ale societății românești, permițând în același timp evaluarea opiniilor exprimate în timp real. Forumul Democrației Participative contribuie la creșterea rolului cetățeanului în actul decizional, factor determinant pentru o bună guvernare. Forumul Democrației Participative este destinat dezbaterilor publice pe teme cu subiecte strict legate de domeniile funcționale ale portalului e-România: Administrație, Comunitate, Economie, Educație și Cultură, Sănătate și Protecție, Turism și Timp Liber. Această funcționalitate pusă la dispoziția instituțiilor publice duce la creșterea calității procesului de transparență decizională. Platforma e-România generează automat notificări către participanții la dezbateri în momentul în care se aprobă sau se respinge un comentariu.

16)   STADIUL PROIECTELOR PUBLICE - asigurarea urmăririi stadiului de derulare a proiectelor din sectorul public, a decontării lor și posibilitatea de a compara stadiul de derulare cu planificarea inițială.

17)   TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ - Permite obținerea unei viziuni unitare și structurate, la nivelul tuturor proiectelor derulate de instituțiile publice și asigurarea transparenței privind stadiul fiecărui proiect derulat de instituțiile publice, prin accesul la un portal web disponibil tuturor cetățenilor.

C.       Colaborare între autoritățile publice

18)    FORUMUL SPECIALIȘTILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ - platformă colaborativă care oferă mecanisme de comunicare inter-instituționale eficiente și intr-un mediu securizat. Astfel, specialiștii în administrația publică au posibilitatea de a utiliza un spațiu virtual de lucru, de schimb de experiență și de cooperare multidisciplinară. Acest spațiu de lucru oferă posibilitatea vizualizării în timp real a tuturor mesajelor primite, având de asemenea facilitatea atașării unor documente de lucru (maxim 5 atașamente cu o capacitate de maxim 24 de MB per atașament). Platforma e-România generează automat notificări către participanții la dezbateri în momentul în care se aprobă sau se respinge un comentariu.

19)    INSTRUMENTE ȘI PLATFORME DE LUCRU PUSE LA DISPOZIȚIA INSTITUȚIILOR PUBLICE

-  Platforma de business intelligence și datawarehouse

-  Platforma de management a proceselor de business

18) INTEROPERABILITATE - posibilitatea de colaborare a instituțiilor publice în proiecte de interoperabilitate a bazelor de date și servicii, crearea unui director de aplicații ce pot fi utilizate în comun de diverse instituții publice

19) ACCES LA SERVICII ELECTRONICE - acces egal și nediscriminatoriu la servicii publice dedicate unor audiențe ca mediul de afaceri, companii, investitori, pe măsură ce autoritățile publice locale își dezvoltă aceste servicii electronice și le disponibilizează pentru integrarea lor în portalul e-România.

20)  INTRODUCEREA PROIECTELOR PUBLICE - creșterea eficienței activității de planificare și urmărire a proiectelor în concordanță cu contractul de finanțare și eșalonarea costurilor pe fiecare proiect, prin intermediul aplicației de Management al Proiect, integrată și ea în portalul e-România. Astfel, autoritățile au posibilitatea de a asigura:

                      i.        accesul în timp real al tuturor celor implicați în managementul proiectelor, la toate nivelurile ierarhice, pe baza drepturilor de acces strict definite,

                       ii.        asigurarea unei raportări unitare la nivelul instituțiilor bazate pe analiza comparativă între bugetul alocat din sursele de finanțare și costurile înregistrate prin decontările acceptate la plată,

                      iii.        asigurarea unei viziuni unitare și structurate, la nivelul tuturor proiectelor derulate de instituțiile publice,

                      iv.        asigurarea unei urmăriri riguroase a stadiului de derulare a lucrărilor, a decontării lor și posibilitatea de a compara stadiul de derulare cu planificarea inițială,

                   v.        posibilitatea de depistare în timp util a punctelor nevralgice ale proiectelor și în consecință luarea unor decizii corective în timp util,

                 vi.        creșterea eficienței activității de planificare și urmărire a proiectelor în concordanță cu contractul de finanțare și eșalonarea costurilor pe fiecare proiect,

               vii.        păstrarea unei istorii a derulării investițiilor, permițând îmbunătățirea proceselor pe baza experienței acumulate în timp,

                  viii.        managementul documentelor asociate proiectelor care să permită vizualizarea, modificarea și versionarea acestora în funcție de gradul de confidențialitate și responsabilitatea fiecărui utilizator; tipurile de documente ce pot fi asociate proiectelor, faze sau activităților includ cel puțin:

-  contracte/acte adiționale

-  situații de lucrări

-  studii de fezabilitate

-  proiecte tehnice

                   ix.       Posibilitatea de analiză a costurilor pe baza conturilor de cheltuieli/centre de cost pe proiecte definite într-o structură arborescentă, cu evidențierea tuturor tipurilor de cheltuieli înregistrate la nivelul fiecărui proiect, indiferent de specificul acestuia.

21)    CREARE PAGINI DE PREZENTARE - Crearea de pagini de prezentare (site-uri) pentru autoritățile publice, fără costuri suplimentare din partea acestora, folosind infrastructura existentă hardware și software a platformei e-România, cu un mecanism simplu, rapid și fără asistență din partea specialiștilor IT.

                           i.        Permite adăugarea de pagini de prezentare /site-uri  pentru instituțiile publice, dar și pentru alte entități de interes național care primesc aprobarea de a se înrola în portal (de ex.: instituții de cultură, învațământ superior, unități sanitare, etc.),

                          ii.        Permite selectarea  subdomeniul funcțional în care va fi publicat site-ul,

                    iii.        Permite configurarea dinamică a categoriilor de informații și a conținutului site-ului și clasificarea conținutului,

                         iv.        Editor de primă pagină,

                          v.        Editor articole site,

                         vi.        Utilizarea de template-uri de editare articole și template-uri de dezvoltare,

                        vii.        Posibilitate de extindere prin crearea de noi template-uri.

22)    CREARE DE PORTALURI TEMATICE ASOCIATE – Oferă instituțiilor publice un mecanism simplu, rapid și fără asistență din partea specialiștilor IT de realizare a unor portaluri cu tematică specifică domeniului propriu de activitate sau cu tematică inter-instituțională, de ex.: legate de sănătate, turism, cultură, istorie, etc.

                       i.        Permite crearea de noi portaluri în ierarhia portalului e-România de către instituțiile publice și alte entități de interes național care primesc aprobarea de a se înrola în portal (de ex.: instituții de cultură, învățământ superior, unități sanitare, etc.),

                            ii.        Permite selectarea subdomeniul funcțional în care va fi publicat portalul,

                          iii.        Permite configurarea dinamică a categoriilor de informații și a conținutului portalului și clasificarea conținutului,

                            iv.        Editor de primă pagină utilizând template-ul e-România,

                            v.        Editor articole portal,

                            vi.        Utilizarea de template-uri de editare articole și template-uri de dezvoltare,

                           vii.        Posibilitate de extindere prin crearea de noi template-uri.

23)    GESTIONARE CONȚINUT - Facilități de creare, actualizare, publicare și indexare a conținutului

24)    ORGANIZARE INFORMAȚIE - Sistem centralizat de management al metadatelor necesare în procesul de organizare și clasificare a informației

25)    EDITOR DE CONȚINUT - în cadrul portalului e-România este dezvoltat un editor de conținut, care permite introducerea facilă de către reprezentanții autorizați ai autorităților publice a conținutului alocat în cadrul platformei care permite

                       i.               Structurarea conținutului digital prin adăugarea de metadate articolelor în faza de editare,

                      ii.               Adăugarea de coordonate geografice articolelor de conținut, permițând navigarea pe hartă interactivă către articolul dorit,

                  iii.               Adaugarea de informații relevante privind conținutul articolelor (metadate) din setul de metadate predefinite care să permită utilizatorilor să acceseze documentele după diverse subiecte,

                     iv.               Asocierea unor informații relevante cu diverse puncte de interes de pe harta interactivă,

                     v.               Stabilirea limbii în care se editează articolul în vederea publicării în portalul asociat limbii respective,

                     vi.               Dezvoltarea de template-uri de editare și template-uri de prezentare a informației,

                     vii.               Crearea de taxonomii ierarhice care să permită clasificarea articolelor,

           viii.          Disponibilitatea și afișarea taxonomiei portalului și a metadatelor disponibile pentru fiecare domeniu/subdomeniu funcțional în procesul de editare în vederea organizării informației,

                      ix.               Capabilitatea de a adăuga cuvinte cheie și metadate în faza de editare,

                      x.              Stabilirea, la editarea fiecărui articol, al unui grad de relevanță, pe o scara de  la 1 la 5 pentru fiecare din cele cinci profiluri de utilizatori : companie, investitor, persoană fizică, elev, pensionar, turist și aplicarea profilelor la căutarea în conținut,

                    xi.               Facilități de clasificare a informației, geografic și functional, care să permită publicarea articolelor de conținut în secțiuni diferite ale portalului,

                xii.               Designer de workflow-uri, cu ajutorul căruia se definesc sau se customizează workflow-urile de publicare conținut.

26)    PORTAL FEDERATIV, INTEROPERABIL ȘI SCALABIL - arhitectura de bază a aplicației a fost construită pe conceptul unei rețele de portaluri federative, capabile să partajeze conținut între ele după principiul “Producător-consumator”, bazat pe o structură scalabilă, deschisă, și interoperabilă, care include aplicații, depozite de conținut și servicii; include și o platformă de integrare, care permite dezvoltarea ulterioară de soluții de integrare cu alte portaluri ale administrației publice centrale și locale. Soluția este bazată pe standardele arhitecturii SOA (Service Oriented Architecture).

27)    INTEGRAREA APLICAȚIILOR - includerea în platforma de portal a unor medii de dezvoltare software standard (framework-uri Java) pentru crearea de aplicații, conținut și servicii și care vor permite integrarea într-un mod transparent a viitoarelor dezvoltări ale aplicațiilor existente precum și a unor noi aplicații.

28)    PLATFORMĂ DE BUSINESS INTELLIGENCE (B.I.): O altă platformă software, integrată la randul ei în cadrul proiectului e-România, care oferă capacitatea de a dezvolta rapoarte complexe, în funcție de domeniile de interes ale instituției respective și modul de organizare a bazelor de date ale respectivelor instituții. Spre exemplu, pe structura bazelor de date existente în diferite zone ale administratiei publice, se pot realiza sisteme complexe de interogare și analiză ale acestora, proiecții economice sau chiar analize de randament.

                         i.               Instrument de business intelligence și data warehouse pus la dispoziția instituțiilor publice în vederea dezvoltării de aplicații de raportare și analiză,

                             ii.               Modelarea fluxurilor de date,

                            iii.               Managementul depozitelor de date,

                            iv.               Viziune multidimensională asupra datelor utilizând servicii de cuburi,

                       v.               Permite consolidare date din administrația publică în vederea realizării de rapoarte și analize complexe,

                            vi.               Capabilități de raportare și analiză utilizând surse de date relaționale și multidimensionale,

                       vii.               Mediu integrat de programare, analiza și raportare pentru dezvoltarea aplicațiilor specifice de raportare și business intelligence.

29)    PLATFORMĂ DE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (B.P.M.): platformă integrată în cadrul proiectului e-România, care oferă capacitatea de a dezvolta fluxuri de procese, utile în activitatea zilnică a autorităților publice în măsura în care respectivele autorități și-au definit si implementat astfel de fluxuri operationale. Spre exemplu, se pot monitoriza procese specifice instituțiilor respective: semnare contracte, achiziții produse și servicii, procese cu specific de resurse umane, etc.

                       i.               Platforma pusă la dispoziția instituțiilor publice care doresc să dezvolte aplicații de business process management (de ex.: funcții de business, procese furnizate ca servicii),

                       ii.               Un mediu colaborativ și customizabil pentru monitorizarea, revizuirea și administrarea proceselor de business, cum ar fi fluxurile activităților zilnice, de modelare, indicatori, etc.,

                    iii.               Motor de business care permite implementarea și execuția aplicațiilor de integrare în arhitectura SOA (Service Oriented Architecture),

                    iv.               Interfata web grafică ce permite utilizatorilor de business să interacționeze cu diverse procese și aplicații, asigură o vedere de ansamblu asupra diverselor procese.

30)    STANDARDIZARE - prezentarea informației este bazată pe standarde deschise, și are proceduri consistente referitoare la modalitatea de editare, depozitare și modalitatea de publicare a respectivei informații.

D.       Aspecte administrative și de securitate a informației

31)  ARHITECTURĂ COMPLEXĂ - aplicația e-România este concepută într-o arhitectură complexă, care include existența unei structuri / depozit de date / informații, și care este publicată prin intermediul unui portal de content (WCM - Web Content Manager).

32)  SISTEM INTEGRAT DE SECURITATE IT - accesul în platforma e-România și datele stocate în ea sunt protejate de o soluție integrată de securitate, atât la nivelul infrastructurii hardware și software (prin firewall), cât și a aplicației prin intermediul unui echipament de tip WAF - Web Application Firewall, infrastructura de securitate fiind proiectată cu mai multe niveluri, capabilă să prevină diverse tipuri de atacuri informatice. În plus, accesul în portal se poate face în patru modalități:

                                i.        user simplu,

                               ii.        user și parolă, după confirmarea adresei de e-mail,

                              iii.        certificat digital simplu,

                              iv.        certificat digital calificat.

33)  RAPORTARE ÎN PORTAL - sunt publicate rapoarte de interes administrativ, în principal pentru a estima și nivelul de interes al informațiilor introduse.

                                i.        Cele mai accesate articole din portal,

                               ii.        Cele mai accesate pagini pe subdomenii,

                              iii.        Cel mai folosit browser,

                              iv.        Pagini accesate pe județ,

                               v.        Pagini accesate pe user,

                              vi.        Pagini accesate pe localitate,

                             vii.        Subdomenii pe utilizatori,

                            viii.        Capabilități de export rapoarte in format  .pdf, .xls.

34)  MONITORIZARE INTEGRALĂ A TUTUROR FUNCTIONALITĂȚILOR - aplicația permite monitorizarea serviciilor și a aplicațiilor din punct de vedere al performanței - disponibilitate și timp de răspuns

                   i.        Aplicația permite monitorizarea serviciilor și a aplicațiilor din punct de vedere al performanței (disponibilitate si timp de răspuns),

                            ii.        Baza de date de configurații (CMDB) conține obiectele monitorizate și relațiile între ele,

                            iii.        Permite importul datelor externe în baza de date de configurații (CMDB),

                            iv.        Monitorizarea nivelelor de servicii, asigurând posibilitatea definirii de noi indicatori de performanță,

                              v.        Definirea ferestrelor de mentenanță,

                       vi.        Definirea de nivele de servicii SLA (Service Level Agreement) implicite, astfel încât obiectele nealocate altor SLA - uri vor intra în incidența acestor categorii.

37)     FACILITĂȚI AVANSATE DE ADMINISTRARE - aplicația realizează managementul utilizatorilor și al conținutului și furnizează către administratorii de sistem toată suita de informații necesare funcționării optime a aplicației.

                              i.        Managementul utilizatorilor și grupuri de utilizatori,

                             ii.        Facilități de administrarea a conținutului,

                            iii.        Asocierea unui utilizator cu una sau mai multe zone geografice pentru care poate introduce conținut,

                            iv.        Întreținerea seturilor de metadate pentru structurarea conținutului,

                             v.        Capabilități de actualizare a taxonomiei portalului și asocierea cu metadatele corespunzătoare.

38)    SCALABILITATE, DISPONIBILITATE ȘI EXTENSIBILITATE - capabilitatea de a extinde dinamic portalul prin adăugarea și customizarea de noi elemente structurale: noi localități, domenii și subdomenii funcționale, portaluri asociate, pagini de prezentare, articole de conținut, imagini și media

                               i.       Capabilitatea de a extinde dinamic portalul prin adăugarea și customizarea  de noi elemente structurale:

                                      - Extensibilitatea ierarhiei de conținut (posibilitatea de a adăuga portaluri asociate, site-uri, pagini de prezentare, articole, imagini, media, metadate la orice nivel în ierarhia platformei e-Romania și posibilitatea de clasificare și organizare flexibilă a informației prin taxonomii și metadate),

                                         - Noi localități în cazul unor reorganizări administrative,

                                           - Noi domenii/subdomenii funcționale,

                                           - Portaluri asociate,

                                           - Pagini de prezentare,

                                           - Articole de conținut,

                                           - Metadate,

                                           - Editoare de primă pagină și articole (portal, site),

                                           - Definirea de noi template-uri de prezentare și editare.

                            ii.        Includerea în platforma de portal a unor  framework-uri Java pentru aplicații, conținut, servicii (de ex.: J2EE, Struts, Dojo, mash-up) care permit dezvoltări ulterioare,

                       iii.        Medii de testare și asigurarea calității,

                           iv.     Mecanisme avansate de balansare și clusterizare a elementelor cheie ale arhitecturii (de ex.: portal, management de conținut, baze de date) care să asigure fiabilitatea și disponibilitatea ridicată prin preluarea și distribuirea încărcarii și/sau recuperarea rapidă în caz de eroare.

39)  ASISTAREA UTILIZATORULUI

                             i.        Ajutor/Help Contextual - asigură utilizatorului certificat operarea corectă a sistemului,

                             ii.        Manuale on-line accesibile din portal,

                              iii.        Tutoriale video – scenarii de utilizare a functionalităților portalului.

Data
Ora locală
GMT+2
Temperatura (Buc)
/ 78 F
Localizare
Localizare
Populație
MIL
Moneda: RON
Capitala
București
Stema României
e-România
PORTALUL
DEMOCRAȚIEI
PARTICIPATIVE
Versiunea 1.0

Număr vizitatori: 284205

Utilizatori înrolați: 900
© e-România. Sigla "e-România" - Marcă înregistrată OSIM Nr. 113384/2010