România
Mărime text A A A
Facebook Share
Error 500: java.lang.NullPointerException

Judeţul Bacău, este situat în estul ţării şi se întinde pe o suprafaţă de 6.621 km2 (2,8% din suprafaţa României). Judeţul Bacău este situat între 45° 55′ şi 46° 40′ latitudine nordică şi 26° 66′ şi 27° 30′ longitudine estică la est de Carpaţii Orientali. Judeţe vecine: la est judeţul Vaslui, la sud judeţul Vrancea, la vest judeţul Covasna şi judeţul Harghita, la nord judeţul Neamţ. Din punct de vedere administrativ, judeţul cuprinde 3 municipii: Bacău, Oneşti, Moineşti, 5 oraşe: Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Târgu Ocna, Slănic-Moldova, un număr de 85 de comune şi 491 de sate.

Populaţia este de 714.671 locuitori, din acest punct de vedere judeţul Bacău se situează pe locul cinci dintre judeţele ţării. Din total locuitori aproximativ 50% sunt femei şi 50% sunt bărbaţi. Populaţia judeţului Bacău trăieşte în proporţie de 55 % în mediul rural şi 45% în mediul urban.

Principalele cursuri de apă sunt: Siret, Bistriţa, Trotuş, Tazlău, Berheci, Zeletin.

Lacurile cele mai importante sunt: Bălătău (baraj natural), Poiana Uzului (alimentare cu apă), Racova, Gârleni, Şerbăneşti şi Lilieci (hidroenergetice).

Altitudinea maximă este atinsă de vf. Grinduşu (M. Tarcău) 1.664 m.

Diversitatea reliefului, câmpii, dealuri, văi, munţi, varietatea formaţiunilor vegetale, gama de culori şi de forme, toate acestea reprezintă frumuseţea acestor meleaguri.

Judeţul Bacău este bogat în resurse naturale: petrol, gaze naturale, cărbune brun şi lignit, sare, materiale de construcţie: balast, nisip, piatra, tuf andezitic, argilă, gips, calcare, dolomite, granite. Pădurile de foioase şi răşinoase ocupă o suprafaţă de 210.000 ha (aproximativ 40% din suprafaţa judeţului), reprezintă una din bogăţiile naturale cele mai mari ale judeţului.

Interfețe aplicații
Noutăți
  • MEMENTO (2013-11-28 13:45:22.802)
    România este patria noastrã şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispãruţi şi a celor ce va sã vie.
  • Ro-NET Internetul de mare viteza la dispoziția tuturor românilor (2013-11-28 13:45:10.806)
    Construirea unei infrastructuri naţionale de "broadband" în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
  • Agenda Digitală România (2013-11-28 13:44:57.343)
  • La Mulți Ani România! La Mulți Ani Români! (2013-11-28 13:40:00.0)
    1 Decembrie - Ziua Națională a României în filatelie
Harta Interactivă

Legendă

Data
Ora locală
GMT+2
Temperatura (Buc)
/ 78 F
Localizare
Localizare
Populație
MIL
Moneda: RON
Capitala
București
Stema României
e-România
PORTALUL
DEMOCRAȚIEI
PARTICIPATIVE
Versiunea 1.0

Număr vizitatori: 284205

Utilizatori înrolați: 900
© e-România. Sigla "e-România" - Marcă înregistrată OSIM Nr. 113384/2010