România
Mărime text A A A
Facebook Share
Error 500: java.lang.NullPointerException

Bucureşti este capitala României şi totodată cel mai mare oraş din ţară.Municipiul București se află în sud-estul țării, între Ploiești la nord și Giurgiu la sud. Orașul se află în Câmpia Vlăsiei, care face parte din Câmpia Română. La est se află Bărăganul, în partea de vest Câmpia Găvanu Burdea, iar la sud este delimitat de Câmpia Burnazului.Are o populaţie de 1.942.254 de locuitori , fiind al șaselea oraș ca populație din Uniunea Europeană.A fost menţiontă prima dată în anul 1459. A devenit capitală a României în 1859.A fost denumit „Micul Paris” în perioada dintre ele două războaie mondiale datorită arhitecturii elegante și elitei bucureștene.

În prezent, municipul este împărțit în șase sectoare.

Relieful este alcătuit din câmpuri și văi.

Câmpia Bucureștiului, subunitate a Câmpiei Vlăsiei, se extinde în nord-est și est până la Valea Pasărea, în sud-est și sud până la Câmpul Câlnăului și Lunca Argeș-Sabar, în sud-vest tot până la Lunca Argeș-Sabar, iar în nord-vest până la Câmpia Titu.
S-a format prin retragerea treptată a lacului cuaternar, ca urmare a mișcării de înălțare a Carpaților și Subcarpaților și a intenselor aluvionări. În Pleistocenul superior aluviunile au fost acoperite cu loess și depozite loessoide, iar la începutul Holocenului depresiunea era complet exondată.

Câmpia are 100-115 m, în partea nord-vestică,și 50-60 m, în cea sud-estică.

Valea Colentinei este asimetrică iar la intrarea în București are lățimea de 0,5 km, iar la ieșire, de 1,5 km.

Câmpul Colentinei cuprins între râul omonim și Dâmbovița are o înclinare ușoară pe direcția nord-vest - sud-est (între 80 și 60 m altitudine).

Valea Dâmboviței este săpată în loess, având malul drept mai abrupt și înalt (aproximativ 10-15 m), iar cel stâng mai coborât (între 4-5 m în amonte și 7-8 m în aval). În prezent se mai păstrează piscuri și popine.

Câmpul Cotroceni-Berceni se desfășoară între Valea Dâmboviței, la nord, și de râul Sabar, la sud predominând treptele hipsometrice de 70-80 m și 80-90 m.Interfețe aplicații
Noutăți
  • MEMENTO (2013-11-28 13:45:22.802)
    România este patria noastrã şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispãruţi şi a celor ce va sã vie.
  • Ro-NET Internetul de mare viteza la dispoziția tuturor românilor (2013-11-28 13:45:10.806)
    Construirea unei infrastructuri naţionale de "broadband" în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
  • Agenda Digitală România (2013-11-28 13:44:57.343)
  • La Mulți Ani România! La Mulți Ani Români! (2013-11-28 13:40:00.0)
    1 Decembrie - Ziua Națională a României în filatelie
Harta Interactivă

Legendă

Data
Ora locală
GMT+2
Temperatura (Buc)
/ 92 F
Localizare
Localizare
Populație
MIL
Moneda: RON
Capitala
București
Stema României
e-România
PORTALUL
DEMOCRAȚIEI
PARTICIPATIVE
Versiunea 1.0

Număr vizitatori: 282523

Utilizatori înrolați: 900
© e-România. Sigla "e-România" - Marcă înregistrată OSIM Nr. 113384/2010