Condiții legale
Condiții legale

Informații personale

Prin intermediul prezentului portal pot fi solicitate și date cu caracter personal, cu respectarea legislației în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de fi contactat. Natura informațiilor solicitate se referă în special la nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail.

De asemenea, unele informații solicitate prin intermediul portalului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulație a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest portal, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări. Ministerul pentru Societatea Informațională (M.S.I.) va păstra confidențialitatea acestor informații.

Drepturile asupra conținutului site-ului

Reproducerea materialelor de pe portal este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obținerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe portal, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizația mai sus menționată.

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment structura funcțională a portalului e-România, fără nici o notificare prealabilă.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe portal.
Data
Ora locală
GMT+2
Temperatura (Buc)
/ 92 F
Localizare
Localizare
Populație
MIL
Moneda: RON
Capitala
București
Stema României
e-România
PORTALUL
DEMOCRAȚIEI
PARTICIPATIVE
Versiunea 1.0

Număr vizitatori: 282523

Utilizatori înrolați: 900
© e-România. Sigla "e-România" - Marcă înregistrată OSIM Nr. 113384/2010