România
Mărime text A A A
Facebook Share
Error 500: java.lang.NullPointerException

Judeţul Galaţi este situat la confluenţa  Dunării cu râurile Siret şi Prut în est-ul României

Suprafaţa totală este de 4.466 km².

Populaţie: 608904


Relieful judeţului cuprinde Platoul Covurlui, câmpiile Tecuci şi Covurlui, lunca Siretului inferior şi a Prutului la sud.

Reţeaua hidrografică este alcătuită din Dunărea, Prutul şi Siretul, iar ca lacuri avem Lacul Brateş (de luncă) şi Lacul Tălăbasca (de luncă).


Altitudinea maximă este în Dealurile Fălciului: 274 m.


Clima judeţului este una continentală, cu veri foarte calde şi uscate, şi ierni geroase, marcate de viscole puternice.


Pe suprafaţa judeţului au fost identificate şi se exploatează hidrocarburi - ţiţei şi gaze naturale în zonele Schela - Independenţa, Munteni - Berheci şi Brateş.  Argile comune, nisipuri, pietrişuri - sunt exploatate la Galaţi, Tecuci, Braniştea şi din albia minoră a râului Prut.


Municipiul Galaţi, este cel mai mare port românesc la Dunăre şi totodată, punct de frontieră cu Republica Moldova şi la o distanţă de 8 Km de graniţa cu Ucraina. Amplasarea reşedinţei de judeţ, înconjurată de fluviul Dunărea, râurile Siret şi Prut nu permite extinderea în vederea realizării de noi investiţii în construcţia de locuinţe.


Judeţul Galaţi reprezintă o zonă cu deficit de vegetaţie forestieră, aceasta reprezentând aproximativ 8% din suprafaţa totală a judeţului , faţă de un procent de 26,7 % cât înregistrează media pe ţară. Pornind de la aceste realităţi acţiunile curente şi de perspectivă , pe termen scurt şi mediu ale Direcţiei Silvice Galaţi se integrează în strategia şi obiectivele elaborate de Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA , Direcţia Silvică Galaţi urmărind în primul rând menţinerea suprafeţelor actuale la un optim ecologic cât mai ridicat şi extinderea suprafeţei de fond forestier prin împăduriri şi reîmpăduriri ale terenurilor degradate nou preluate.

Interfețe aplicații
Noutăți
  • MEMENTO (2013-11-28 13:45:22.802)
    România este patria noastrã şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispãruţi şi a celor ce va sã vie.
  • Ro-NET Internetul de mare viteza la dispoziția tuturor românilor (2013-11-28 13:45:10.806)
    Construirea unei infrastructuri naţionale de "broadband" în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
  • Agenda Digitală România (2013-11-28 13:44:57.343)
  • La Mulți Ani România! La Mulți Ani Români! (2013-11-28 13:40:00.0)
    1 Decembrie - Ziua Națională a României în filatelie
Harta Interactivă

Legendă

Data
Ora locală
GMT+2
Temperatura (Buc)
/ 92 F
Localizare
Localizare
Populație
MIL
Moneda: RON
Capitala
București
Stema României
e-România
PORTALUL
DEMOCRAȚIEI
PARTICIPATIVE
Versiunea 1.0

Număr vizitatori: 282523

Utilizatori înrolați: 900
© e-România. Sigla "e-România" - Marcă înregistrată OSIM Nr. 113384/2010