România
Mărime text A A A
Facebook Share
Error 500: java.lang.NullPointerException
 Aşezarea  geografică

 Judeţul Giurgiu este situat în partea de sud a ţării, în cadrul marii unităţi geografice numită Câmpia Română, cu o suprafaţă de 3.526 km2. Altitudinea maximă este de 136 m, înregistrată în nordul judeţului, iar altitudinea minimă este de 12 m, în Lunca Dunării.
Reţeaua hidrografică este alcătuită din râurile care drenează teritoriul judeţului, din această categorie făcând parte Argeşul cu afluenţii săi principali (Dâmboviţa, Sabarul, Neajlovul); fluviul Dunărea reprezintă colectorul general şi pe o lungime de 72 km desparte judeţul de Bulgaria; cel mai important lac este Comana, situat în lunca Neajlovului.
Resursele  naturale sunt puţine şi sunt reprezentate de: zăcămintele de petrol din partea de nord a judeţului, pietrişurile şi nisipurile care se extrag din Dunăre şi din albiile râurilor Argeş, Neajlov.


Rezervaţiile naturale  sunt:

 · pădurea Comana – este o rezervaţie floristică situată la nord de lacul Comana, la 30 Km de Bucureşti, ce ocupă o suprafaţă de 630,5 ha;
 · pădurea Manafu - situată la cca.36 km sud-vest de Bucureşti, în comuna Izvoarele, fiind declarată rezervaţie forestieră cu o suprafaţă de 278 ha.

Organizare administrativ-teritorială
Judeţul Giurgiu cuprinde municipiul Giurgiu - reşedinţa judeţului (69819 locuitori), oraşul Bolintin Vale (11215 locuitori), oraşul Mihăileşti (7240 locuitori) şi 51 de comune cu 167 de sate.

Scurt istoric
Portul dunărean Giurgiu are o istorie plină de frământări şi lupte, desfăşurate mai ales în epoca de apărare a ţării împotriva turcilor. Folosit de romani ca sediu al unei garnizoane de pază şi locuit fără întrerupere, Giurgiu apare menţionat in actele scrise abia in 1403. Cetatea Giurgiu a atins apogeul în vremea lui Mircea cel Bătrân; de ea sunt legate nume ca Vlad Ţepeş şi Mihai Viteazul. Cucerită în anii 1417-1420, cetatea, împreună cu teritoriul înconjurător, a fost transformată în raia turcească. După războiul ruso-turc din 1828-1829, prin pacea de la Adrianopol, pământul giurgiuvean revine după aproape 400 de ani la glia mamă. În anul 1830 reşedinţa judeţului Vlaşca aflată la Găieşti a fost mutată la Giurgiu.
În anul 1834 Atelierele navale Giurgiu lansează prima navă comercială cu pânze sub pavilion românesc numită „Mariţa”, aparţinând lui Alex. Villara. În 1864, domnitorul Cuza a inaugurat aici lansarea la apă a vaporului “România”, primul vapor cu aburi, de război, al ţării noastre.
Între Giurgiu şi Ruse se află singurul pod peste Dunăre dintre România şi Bulgaria, Podul Prieteniei, construit între 1952-1954.
Prima societate de navigaţie pe Dunăre a fost înfiinţată de austrieci la Giurgiu şi tot ei au înfiinţat în 1854 prima linie telegrafică în Muntenia pe linia Giurgiu-Bucureşti.
La 19/31 octombrie 1869 s-a inaugurat prima cale ferată de pe teritoriul de atunci al României, ce lega oraşul Giurgiu de capitala Bucureşti.
Interfețe aplicații
Noutăți
  • MEMENTO (2013-11-28 13:45:22.802)
    România este patria noastrã şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispãruţi şi a celor ce va sã vie.
  • Ro-NET Internetul de mare viteza la dispoziția tuturor românilor (2013-11-28 13:45:10.806)
    Construirea unei infrastructuri naţionale de "broadband" în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
  • Agenda Digitală România (2013-11-28 13:44:57.343)
  • La Mulți Ani România! La Mulți Ani Români! (2013-11-28 13:40:00.0)
    1 Decembrie - Ziua Națională a României în filatelie
Harta Interactivă

Legendă

Data
Ora locală
GMT+2
Temperatura (Buc)
/ 78 F
Localizare
Localizare
Populație
MIL
Moneda: RON
Capitala
București
Stema României
e-România
PORTALUL
DEMOCRAȚIEI
PARTICIPATIVE
Versiunea 1.0

Număr vizitatori: 284204

Utilizatori înrolați: 900
© e-România. Sigla "e-România" - Marcă înregistrată OSIM Nr. 113384/2010