România
Mărime text A A A
Facebook Share
Error 500: java.lang.NullPointerException

Judeţul Ialomiţa este unitate administrativ - teritorială, reînfiinţată prin Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României. Actuala delimitare a judeţului Ialomiţa s-a făcut prin Decretul nr. 15/23.01.1981 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului României, ţinându-se seama de condiţiile geografice, economice, social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi tradiţionale ale populaţiei.

Ca unitate administrativ-teritorială, judeţul Ialomiţa are calitatea de persoana juridică de drept public, având un patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.

Judeţul Ialomiţa se află in partea de sud-est a ţării, în Câmpia Bărăganului, la interferenţa unor vechi şi importante drumuri comerciale, prin care capitala ţării este legată cu Moldova şi cu litoralul Mării Negre .

Suprafaţa totală a judeţului Ialomiţa la 31.12.2008 este de 445.289 ha, din care:

374.178 ha (84,0%) suprafaţă agricolă;
26.152 ha (5,9% ) suprafaţă cu vegetaţie forestieră;
13.113 ha (2,94% ) terenuri sub ape ;
31.846 ha terenuri cu altă destinaţie
 din care: drumuri şi construcţii (80,62%) şi
terenuri neproductive (19,38%).

Judeţul Ialomiţa are în componenţa sa 3 municipii încadrate, potrivit legii, ca localităţi de rangul II (Slobozia, Urziceni şi Feteşti), 4 oraşe (Amara, Căzăneşti, Fierbinţi şi Ţăndărei) care au rangul III şi 59 de comune, cu un total de 126 de sate (59 de sate - cele reşedintă de comună - având rangul IV iar restul de sate având rangul V).

Climatul este temperat - continental moderat, cu valori medii multianuale favorabile desfăşurării activităţilor economice.

Temperatura medie anuală a aerului în anul 2007:

- staţia meteorologică Slobozia - 12,8 grade C
- staţia meteorologică Urziceni - 13,1 grade C
- staţia meteorologică Feteşti - 12,8 grade C
- staţia meteorologică Griviţa - 12,5 grade C

Minima absolută de - 32,5 grade C a fost înregistrată la Armăşeşti (25 ian. 1942) iar maxima absolută de + 44 grade C a fost înregistrată la Amara (august 1951).

 

Interfețe aplicații
Noutăți
  • MEMENTO (2013-11-28 13:45:22.802)
    România este patria noastrã şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispãruţi şi a celor ce va sã vie.
  • Ro-NET Internetul de mare viteza la dispoziția tuturor românilor (2013-11-28 13:45:10.806)
    Construirea unei infrastructuri naţionale de "broadband" în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
  • Agenda Digitală România (2013-11-28 13:44:57.343)
  • La Mulți Ani România! La Mulți Ani Români! (2013-11-28 13:40:00.0)
    1 Decembrie - Ziua Națională a României în filatelie
Harta Interactivă

Legendă

Data
Ora locală
GMT+2
Temperatura (Buc)
/ 79 F
Localizare
Localizare
Populație
MIL
Moneda: RON
Capitala
București
Stema României
e-România
PORTALUL
DEMOCRAȚIEI
PARTICIPATIVE
Versiunea 1.0

Număr vizitatori: 284208

Utilizatori înrolați: 900
© e-România. Sigla "e-România" - Marcă înregistrată OSIM Nr. 113384/2010