România
Mărime text A A A
Facebook Share
Error 500: java.lang.NullPointerException

Judeţul Maramureş este situat în partea de nord a ţării, fiind delimitat de judeţele Satu-Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, respectiv, fiind delimitat la nord de frontiera cu Ucraina, având o suprafaţă de 6.215 km² (2,6% din suprafaţa ţării) şi un relief variat ca morfologie şi complex din punct de vedere geologic.

Zona montană aparţinând Carpaţilor Orientali reprezintă 43%, zona colinară (dealuri, podişuri şi piemonturi) circa 30%, iar zona joasă (depresiuni, lunci şi terase) restul de 27% din suprafaţa județului. Principalele unităţi montane sunt: Munţii Rodnei (cei mai înalţi), Munţii Maramureşului şi lanţul vulcanic Igniş-Gutâi-Ţibleş.

Reţeaua hidrografică este reprezentată de principalele râuri: Tisa, Vişeu, Iza, Lăpuş şi Someş.

Judeţul prezintă din punct de vedere al florei şi faunei o varietate de specii , unele fiind reprezentative munţilor Rodnei. Speciile de animale sunt bine reprezentate, în funcţie de altitudine: în zona alpină - capra neagră, marmota, acvila de stâncă, în jnepeniş - cocoşul de mesteacăn, iar în pădurile de conifere - râs, cocoşul de munte, ursul brun, cerbul carpatin şi altele. În râurile de munte, Tisa, Vişeu, Ruscova şi Vaser, alături de păstrav şi lipan, trăieşte cea mai valoroasă specie de salmonide, lostriţa.


Constituit dintr-o parte a fostelor „ţări” ale Maramureşului, Chioarului, Lăpuşului şi Codrului, actualul judeţ Maramureş are o istorie străveche, aşa cum au dovedit-o cercetările arheologice care au scos la iveală urme ale prezenţei omului pe aceste meleaguri încă din paleolitic, existenţa umană fiind evidenţiată pe parcursul tuturor perioadelor istorice.


Prin mărturiile trecutului şi frământările cotidiene ale prezentului, judeţul Maramureş este o structură administrativă care ne dezvăluie că tradiţia şi modernitatea se pot manifesta într-o simbioză perfectă. 


Interfețe aplicații
Noutăți
  • MEMENTO (2013-11-28 13:45:22.802)
    România este patria noastrã şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispãruţi şi a celor ce va sã vie.
  • Ro-NET Internetul de mare viteza la dispoziția tuturor românilor (2013-11-28 13:45:10.806)
    Construirea unei infrastructuri naţionale de "broadband" în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
  • Agenda Digitală România (2013-11-28 13:44:57.343)
  • La Mulți Ani România! La Mulți Ani Români! (2013-11-28 13:40:00.0)
    1 Decembrie - Ziua Națională a României în filatelie
Harta Interactivă

Legendă

Data
Ora locală
GMT+2
Temperatura (Buc)
/ 79 F
Localizare
Localizare
Populație
MIL
Moneda: RON
Capitala
București
Stema României
e-România
PORTALUL
DEMOCRAȚIEI
PARTICIPATIVE
Versiunea 1.0

Număr vizitatori: 284206

Utilizatori înrolați: 900
© e-România. Sigla "e-România" - Marcă înregistrată OSIM Nr. 113384/2010