România
Mărime text A A A
Facebook Share
Error 500: java.lang.NullPointerException

Străbătut de vechiul râu Someş şi locuit din timpuri imemorabile de geto-daci, judeţul Satu Mare a fost un leagăn al culturii şi civilizaţiei româneşti. Săpăturile arheologice din Ţara Oaşului, au scos la lumină relicve atestând viaţa umană în această regiune începând încă din Paleolitic.

 

O remarcabilă civilizaţie au reprezentat-o daci care au trăit aici aproape 1000 ani.

În aşezarea Medieşu Aurit, se găsesc rămăşiţele a 13 cuptoare de olărit, reprezentând cel mai mare tezaur arheologic de acest fel din ţară.

La începutul secolului al X-lea, regiunea a făcut parte din Voievodatul lui Menumorut care a avut cetatea de scaun la Sătmar (Castrum Zotmar), cucerită de unguri după lupte crâncene care au durat trei zile, după cum menţionează Cronicarul Anomin în Gesta Hungarorum.

Comitatul Sătmar situat la intersecţia unor importante drumuri comerciale şi având bogate resurse naturale, atestate în scrierile istorice din anul 1181, avut o istorie tumultoasă. Cetăţile de la Satu Mare, Ardud, Medieşu-Aurit, Carei ş.a., ale căror ruine rezistă până astăzi, apoi bisericile romane de la Acâş (secolul al XIII-lea) şi bisericile gotice de la Ardud, Eriu-Sancrai, Beltiug ş.a., atestă continuitatea existenţială a locuitorilor acestei zone.

 

După bătălia de la Mohács (1526), judeţul Satu Mare a fost revendicat atât de principii austrieci cât şi de principii transilvăneni . Mihai Viteazul şi-a stabilit tabăra la Moftin pentru 20 de zile în vara anului 1601,  pregătindu-se pentru bătălia de la Gurăslău, ultima sa victorie. Peste mai bine de o sută de ani, în 1711, armata prinţului Francisc Rakoczi al II-lea s-a predat trupelor austriece la Moftin. În 1657 cetatea şi comitatul Sătmar au fost cucerite de polonezi. Tratatul de pace poartă semnătura colonelului Jan Sobieski, viitorul rege al Poloniei.

 

Trupele otomane au devastat întreg ţinutul între anii 1660-1661. Guvernarea habsburgică de după 1711 a adus o perioadă de stabilitate şi prosperitate în zonă. Coloniştii germani ajung aici în secolul al XVIII-lea şi se stabilesc pe proprietatea conţilor Karoly de Carei.


Cele două războaie mondiale şi Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 1918 sunt cele mai importante evenimente istorice ale judeţului din secolul XX. Memorialul ridicat la Carei în 1964, o sculptură de Vida Geza, este probabil cel mai elocvent simbol al istoriei secolului XX.

 

Interfețe aplicații
Noutăți
  • MEMENTO (2013-11-28 13:45:22.802)
    România este patria noastrã şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispãruţi şi a celor ce va sã vie.
  • Ro-NET Internetul de mare viteza la dispoziția tuturor românilor (2013-11-28 13:45:10.806)
    Construirea unei infrastructuri naţionale de "broadband" în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
  • Agenda Digitală România (2013-11-28 13:44:57.343)
  • La Mulți Ani România! La Mulți Ani Români! (2013-11-28 13:40:00.0)
    1 Decembrie - Ziua Națională a României în filatelie
Harta Interactivă

Legendă

Data
Ora locală
GMT+2
Temperatura (Buc)
/ 78 F
Localizare
Localizare
Populație
MIL
Moneda: RON
Capitala
București
Stema României
e-România
PORTALUL
DEMOCRAȚIEI
PARTICIPATIVE
Versiunea 1.0

Număr vizitatori: 284204

Utilizatori înrolați: 900
© e-România. Sigla "e-România" - Marcă înregistrată OSIM Nr. 113384/2010