România
Mărime text A A A
Facebook Share
Error 500: java.lang.NullPointerException

Organizarea administrativă a teritoriului județului SIBIU:

Din punct de vedere al împărţirii regionale, judeţul Sibiu se află în zona Centru, alături de judeţele: Alba, Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş.

Suprafaţa totală a judeţului Sibiu este de 5432 Km pătrați.


Zonele etno - folclorice se suprapun, în general, peste zonele geografice, fiind impărţite în macrozone care grupează satele în jurul unei anumite forme de
relief (vale, zonă submontană etc), în funcţie de asemănările culturii materiale şi spirituale. Judeţul Sibiu cuprinde 5 zone etno - folclorice
(Gh. Pavelescu, 1978 ; Ilie Moise, 1998).

 Acestea sunt :

I.Ţara Oltului cu 3 microzone formate din:
a. Arpaşul de Jos, Arpaşul de Sus, Porumbacul de Jos, Porumbacul de Sus, Cârţa, Cârţişoara, Scorei si Sărata;
b. Avrig, Racoviţa, Sebeşul de Jos, Sebeşul de Sus, Turnu Roşu;
c. Săcădate, Bradu, Colun, Glâmboaca, Noul Român.

II.Mărginimea Sibiului cu 5 microzone, respectiv :
a. Boiţa, Tălmăcel, Sadu, Râu Sadului;
b. Răşinari, Poplaca, Orlat, Gura Râului;
c. Fântânele, Sibiel, Vale, Sălişte, Galeş;
d. Tilişca, Rod, Poiana Sibiului, Jina;
e. Tălmaciu, Cisnădie, Cisnădioara, Mohu, Veştem, Bungard, SelimbĂr, Cristian, Săcel.

III.Valea Hârtibaciului cu 2 microzone:
a. Caşolţ, Cornăţel, Nucet, Chirpăr, Ţichindeal, Nocrich, Alţâna, Agnita;
b. Satele de pe Valea Veseudului : Chirpăr si Săsăuşi

IV.Zona Slimnic Ocna Sibiului cuprinde:
a. Satele din zona Amnaş 
b. Satele viticole: Slimnic, Ruşi, Amnas, Apolduş de Jos, Apoldul de Sus;
c. Topârcea, Alămor, Armeni, Bogatu, Pauca, Brosteni, Ocna Sibiului

V.Zona Târnavelor cu următoarele microzone:
a. Mediaş: Ighişu Nou, Moşna, Bazna, Curciu, Alma Vii.
b. Dumbrăveni: Saroş pe Târnave, Biertan, Richiş, Valchid, Copşa Mare, Malâncrav;
c. Copşa Mică: Axente Sever, Agârbiciu, Şeica Mică, Soala, Ţapu

Generalităţi despre Munţii Cindrel 

   Cindrelul cu cei 900 kilometri pătraţi se desfaşoară pe teritoriul judeţuluiSibiu fiind delimitat de Văile Frumoasei-Sebeş (vest-nord), Sadu (est-sud) şi
Depresiunile Sibiului şi Săliştei la nord ca şi de Podişul Secaşului (nord-est).
   Ei sunt alcătuiţi din şisturi cristaline doar între Văile Sebeşului şi Gârbovei. La Sud-est de Căpâlna apare un strat calcaros îngust având un aspect domol
(coame rotunjite, plaiuri netede) şi cu puţine urme glaciare (Gropata, Iezerul Mic, Iezerul Mare şi Iujbea Răşinarului).
Culmea sa somitală se află în extremitatea Sud-vestică a masivului şi se ramifică în trei direcţii: spre Vest, Culmea Şerbota-Gungurezu-Oaşa Mare; spre Nord,
Găujoara-Foltea-Strâmba Mare şi spre est Culmea Niculeşti-Rozdeşti-Bătrana-Onceşti-Ghihan-Derjani-Măgura Cisnadiei. Pe aceasta culme din urmă, pe o parte
a ei se desfaşoară principalul traseu marcat banda roşie al muntelui.
Poziţia geografică, precum si condiţiile istorice, social-economice, religioase etc. au imprimat judeţului Sibiu o evolutie proprie a creaţiei populare, reflectată
fie în arhitectură si creaţie tehnică, fie în arta populară, în tradiţia orală sau în manifestările populare tradiţionale.

Rezervatia naturala Golul Alpin şi lacul Bâlea
Rezervatie complexă, geomorfologică, hidrologică, de floră şi faună.
Cuprinde relieful alpin, flora şi fauna din circul glaciar Bâlea, precum şi lacul cu acelaşi nume.
Dintre elementele floristice specifice: jnepen, ienupăr, floarea de colt, smirdar, bujor de munte, afin;
Dintre elementele faunistice: capra neagră şi acvila de stâncă.
Starea de conservare a Rezervaţiei naturale Golul Alpin şi lacul Bâlea (de tip complex) a avut de suferit după construirea Transfăgărăşanului şi intensificarea
turismului;

covorul vegetal s-a redus datorită numărului mare de autovehicule şi turişti care campează în zonă, iar o serie de specii de animale s-au refugiat în văile din
împrejurimi.
Se înregistrează şi aici practicarea unui turism neecologic şi a pescuitului în lac.
Localizare: Munţii Făgăraşului, Căldarea glaciară Bâlea, între varfurile Vânătoarea lui Buteanu (2508),  Capra (2439 m),  Paltinu Mare (2398),  Muchea lui
Buteanu (2506 m)  şi Piscul Bâlii, în aria comunei Cârţişoara.
Suprafaţa: 180 ha

Administrator: Consiliul local al com. CârţişoaraInterfețe aplicații
Noutăți
  • MEMENTO (2013-11-28 13:45:22.802)
    România este patria noastrã şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispãruţi şi a celor ce va sã vie.
  • Ro-NET Internetul de mare viteza la dispoziția tuturor românilor (2013-11-28 13:45:10.806)
    Construirea unei infrastructuri naţionale de "broadband" în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
  • Agenda Digitală România (2013-11-28 13:44:57.343)
  • La Mulți Ani România! La Mulți Ani Români! (2013-11-28 13:40:00.0)
    1 Decembrie - Ziua Națională a României în filatelie
Harta Interactivă

Legendă

Data
Ora locală
GMT+2
Temperatura (Buc)
/ 92 F
Localizare
Localizare
Populație
MIL
Moneda: RON
Capitala
București
Stema României
e-România
PORTALUL
DEMOCRAȚIEI
PARTICIPATIVE
Versiunea 1.0

Număr vizitatori: 282522

Utilizatori înrolați: 900
© e-România. Sigla "e-România" - Marcă înregistrată OSIM Nr. 113384/2010