România
Mărime text A A A
Facebook Share
Error 500: java.lang.NullPointerException

Județul Vaslui este situat în partea de Est a țării si are o suprafata de 5297 Km2 ceea ce reprezintă 2,2% din suprafața totală a României; se învecinează la Sud cu județul Galați, la Vest și Sud-Vest cu județul Neamț, Bacău și Vrancea, iar la Nord cu județul lasi. Limita estică este marcată de către Valea Prutului care este în același timp și granița naturală cu Republica Moldova.

Din punct de vedere administrativ, judeţul Vaslui se compune din trei municipii (Vaslui, Bârlad şi Huşi), douã oraşe (Negreşti şi Murgeni), 81 de comune şi 456 de sate. 

Principalele forme de relief sunt dealurile joase (în partea centralã şi de vest) şi câmpiile deluroase (în partea de est). Principalele bazine hidrografice sunt cele ale râurilor Prut şi Bârlad. Lacurile naturale nu sunt foarte multe la numãr, mai importante fiind cele din lunca Prutului. Principalele lacuri sunt cele de naturã antropicã.

Relieful colinar cu văi șerpuitoare și culmi domoale oferă un peisaj plăcut, blând și reconfortant. Principalele unități de relief de pe teritoriul județului sunt Podișul Central Moldovenesc, estul Colinelor Tutovei, dealuri și depresiuni, terase și șesuri.

Clima este continentală, iarna se află sub efectul maselor de aer rece al anticiclonului siberian și vara al aerului continental și tropical. Desi culmile deluroase oscileaza între 200 si 400 m altitudine, prin lucrări de îmbunătățiri funciare și construirea unor baraje ele sunt prielnice dezvoltării sectorului agricol (în special pomicultura, viticultura, piscicultura, apicultura și creșterea animalelor).

Este un ținut cu o istorie bogată, cu numeroase dovezi ale existenței multimilenare a poporului român, ale luptei pentru dreptate socială, pentru unitate și independență.

Interfețe aplicații
Noutăți
  • MEMENTO (2013-11-28 13:45:22.802)
    România este patria noastrã şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispãruţi şi a celor ce va sã vie.
  • Ro-NET Internetul de mare viteza la dispoziția tuturor românilor (2013-11-28 13:45:10.806)
    Construirea unei infrastructuri naţionale de "broadband" în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
  • Agenda Digitală România (2013-11-28 13:44:57.343)
  • La Mulți Ani România! La Mulți Ani Români! (2013-11-28 13:40:00.0)
    1 Decembrie - Ziua Națională a României în filatelie
Harta Interactivă

Legendă

Data
Ora locală
GMT+2
Temperatura (Buc)
/ 78 F
Localizare
Localizare
Populație
MIL
Moneda: RON
Capitala
București
Stema României
e-România
PORTALUL
DEMOCRAȚIEI
PARTICIPATIVE
Versiunea 1.0

Număr vizitatori: 284205

Utilizatori înrolați: 900
© e-România. Sigla "e-România" - Marcă înregistrată OSIM Nr. 113384/2010